Chất bôi trơn silicone HOLDENBOND®

Chất bôi trơn silicone HOLDENBOND®

Ứng dụng: Dầu bôi trơn động cơ, máy bơm và bánh răng van tuabin hơi Nhiệt độ: -25oC đến +25oC Số mục Đóng gói Trọng lượng Mã số ...

Ứng dụng: Dầu bôi trơn động cơ, máy bơm và bánh răng van tuabin hơi

Nhiệt độ: -25oC đến +25oC

Số mục

Đóng gói

Trọng lượng

Mã số

450762 AST

Thùng nhựa

200kg

HB49a

450763 AST

Thùng nhựa

1kg

HB49