Bọt PU HOLDENBOND®

Bọt PU HOLDENBOND®

Mô tả: Bọt PU là một polyurethane có gốc 100% CFC đang mở rộng cho loại bọt chuyên nghiệp dùng trong thiết kế xây dựng nói chung và cải thiện nhà. Ứng dụng:...

Mô tả: Bọt PU là một polyurethane có gốc 100% CFC đang mở rộng cho loại bọt chuyên nghiệp dùng trong thiết kế xây dựng nói chung và cải thiện nhà.

Ứng dụng: Đối với các khớp nối không đều, các đường nốivà phần lấn xây dựng mới và cải tạo dự án. Để sửa chữa cửa sổ và khung cửa, để cách nhiệt và lấp vỉa giữa các bức tường, ba chân và các yếu tố tiền chế.

Mã số: HBK01C

Mục số: 812237 AST