Bột than chì HOLDENBOND®

Bột than chì HOLDENBOND®

Ứng dụng: Bột than chì thả nổi. Bột sản phẩm mịn than chì thả nổi cho các thiết bị chính xác, vv Đây là chất kết dính hơn loại bột than chì bình...

Ứng dụng: Bột than chì thả nổi. Bột sản phẩm mịn than chì thả nổi cho các thiết bị chính xác, vv Đây là chất kết dính hơn loại bột than chì bình thường.

Bao bì: 0,5kg/container

Mã số: HB44

Mục số: 812401 AST