Các sản phẩm khác

Các sản phẩm khác

Than chì đen dùng cho việc phân tích sắc ký khí Sản phẩm, nguyên liệu sắc ký mới với những chức năng riêng biệt được sử dụng rộng rãi trong...

Than chì đen dùng cho việc phân tích sắc ký khí

  • Sản phẩm, nguyên liệu sắc ký mới với những chức năng riêng biệt được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như ngành hóa-dầu, thanh lọc, bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học,…

 

Bột than chì có độ tinh khiết cao

  • Hàm lượng tro ≤0.01%, kích thước hạt ≤0.075mm.