Các sản phẩm than ép

Các sản phẩm than ép

Sản phẩm được tạo ra qua quá trình ép, được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.     Than chì có độ bền và khối lượng riêng lớn Than...

Sản phẩm được tạo ra qua quá trình ép, được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.  

 

Than chì có độ bền và khối lượng riêng lớn

  • Than chì có tính chất thống nhất về cấu trúc, thành phần các hạt tốt và khối lượng riêng cao. Sản phẩm có thể được sử dụng để sản xuất than điện cực, bộ phận tạo nhiệt, khuôn đúc,…

Đặc tính

Đơn vị

Thông số

Kích thước (mm)

Tỷ trọng khối

g/cm3

1.65~1.80

Φ10~ φ25

Độ dài 300~400,…

Φ30~ φ120

Độ dài 800~1400,…

Φ160x2000

Giới hạn bền nén

MPa

≥35

Điện trở đặc trưng

µ Ω . m

≥9

Hàm lượng tro

%

≤0.3

 

Ống than chì có điện trở đặc biệt

  • Sản phẩm được sử dụng để luyện thép đặc biệt và cũng được sử dụng như điện cực dương cho lớp chống ôxi hóa cùng với nhôm.

Đặc tính

Đơn vị

Thông số

Kích thước (mm)

Tỷ trọng khối

g/cm3

1.62~1.72

Φ60x1850

Φ63x2300

Φ75x2250

Giới hạn bền nén

MPa

≥30

Điện trở đặc trưng

µ Ω . m

6~16

Hàm lượng tro

%

≤0.3

 

Thanh Carbon quang phổ

  • Sản phẩm có độ tinh khiết cao, cấu trúc tinh thể dày và thống nhất, khả năng dẫn điện tốt do đó được sử như một cực dẫn điện cho việc phân tích quang phổ các nguyên tố của mọi loại quặng khoáng và dung dịch.

Đặc tính

Đơn vị

Thông số

Kích thước (mm)

Tỷ trọng khối

g/cm3

≥1.64

Φ6~300

Φ8x300

Φ10x300

Φ12x300

Φ15x300

Giới hạn bền nén

MPa

≥28

Điện trở đặc trưng

µ Ω . m

≤9

Hàm lượng tro

%

≤0.01