Cảm biến thép không gỉ/ gốm           dùng cho các lĩnh vực đòi hỏi sự vệ sinh

Cảm biến thép không gỉ/ gốm dùng cho các lĩnh vực đòi hỏi sự vệ sinh

Áp suất định mức xlact i 0 … 400 mbar đến 0 … 40 bar Có thể điều chỉnh xuống 1:10 lần xlact ci 0 … 160 mbar đến 0 … 20 bar Có thể điều...

Áp suất định mức

xlact i

0 … 400 mbar đến 0 … 40 bar

Có thể điều chỉnh xuống 1:10 lần

xlact ci

0 … 160 mbar đến 0 … 20 bar

Có thể điều chỉnh xuống 1:5 lần

Độ chính xác

(dựa trên tiêu chuẩn IEC 60770)

xlact i

0.1 % FSO

xlact ci

0.1 /0.2 % FSO

Cơ chế lắp  đặt

G1” cone, G1 1/2” flush, clamp, dairy pipe, Varivent®, DRD, flange

Đặc tính

Thiết kế theo tiêu chuẩn vệ sinh

Màn hình hiển thị và module vận hành

Bộ phận làm lạnh lên đến 300°C (xlact i)

Tùy chọn

Phiên bản IS

Ứng dụng