Cảm biến thép không gỉ/ gốm dùng trong ngành công nghiệp dầu, khí

Cảm biến thép không gỉ/ gốm dùng trong ngành công nghiệp dầu, khí

Áp suất định mức XMP i 0 … 400 mbar đến 0 … 600 bar Có thể điều chỉnh xuống 1:10 lần XMP ci 0 … 160 mbar đến 0 … 20 bar Có thể điều...

Áp suất định mức

XMP i

0 … 400 mbar đến 0 … 600 bar

Có thể điều chỉnh xuống 1:10 lần

XMP ci

0 … 160 mbar đến 0 … 20 bar

Có thể điều chỉnh xuống 1:5 lần

Độ chính xác

(dựa trên tiêu chuẩn IEC 60770)

XMP i

0.1 % FSO

XMP ci

0.1 /0.2 % FSO

Cơ chế lắp  đặt

Nối ren NPT và inch, DRD, nối bích

Vỏ ngoài

Hai buồng áp suất đúc từ nhôm bằng phương pháp die cast

Vỏ ngoài làm bằng thép không gỉ

Tùy chọn

Phiên bản IS

Ứng dụng