Cáp Vải Bản Tròn

Cáp Vải Bản Tròn

Cáp vải bản tròn . Xuất xứ: Việt Nam – Thương hiệu: DragonXuất xứ: Korea Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển...

Cáp vải bản tròn .

Xuất xứ: Việt Nam – Thương hiệu: Dragon
Xuất xứ: Korea

Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá
Nhãn hiệu : Dragon – Việt Nam
Loại:
• Cáp vải bản tròn – Loại hai đầu mắt (round sling – eye to eye)
• Cáp vải bản tròn – Loại vòng tròn ( round sling – endless)
Hệ số an toàn: 7:1

Load capacity (Color)

Color

Width

Working Load Limit with 1 round sling (kgs)

Working Load Limit with 2 round sling (kgs)

Straight  pull

Basket pull

Choker hitch

Basket 0-45°

Straight lift up to 45°

Choked lift up to 45

Straight lift

 45 - 60 

Choked lift

 45 - 60

               

100%

200%

80%

140%

140%

112%

100%

80%

1

Violet

45

1.000

2.000

800

1.400

1.400

1.120

1.000

800

2

Green

50

2.000

4.000

1.600

2.800

2.800

2.240

2.000

1.600

3

Yellow

60

3.000

6.000

2.400

4.200

4.200

3.360

3.000

2.400

4

Grey

70

4.000

8.000

3.200

5.600

5.600

4.480

4.000

3.200

5

Red

80

5.000

10.000

4.000

7.000

7.000

5.600

5.000

4.000

6

Brown

90

6.000

12.000

4.800

8.400

8.400

6.720

6.000

4.800

8

Blue

100

8.000

16.000

6.400

11.200

11.200

8.960

8.000

6.400

10

Orange

110

10.000

20.000

8.000

14.000

14.000

11.200

10.000

8.000

12

orange

125

12.000

24.000

9.600

16.800

16.800

13.440

12.000

9.600

15

Orange

150

15.000

30.000

12.000

21.000

21.000

16.800

15.000

12.000

18

Orange

180

18.000

36.000

14.400

25.000

25.000

20.160

18.000

14.400

20

Orange

200

20.000

40.000

16.000

28.000

28.000

22.400

20.000

16.000

RELATION BETWEEN DAMEGE AND STRENGTH

Crosswise damage on surface

Damage and horizontally inward

Extent of Damage

Remaining strength
(%)

Extent of Damage

Remaining strength (%)

1/5 damaged

50

1/3 damaged

60

1/3 damaged

40

1/2 damaged

40

1/2 damaged

30

2/3 damaged

30