Chất dán than chì HOLDENBOND®

Chất dán than chì HOLDENBOND®

Ứng dụng: Xy lanh đinh tán đầu, đinh tán tấm mặt, nồi hơi và các miếng đệm hai đầu, kết nối bếp gas, và ren, kết nối, vv Bao bì: 0,5kg/container Mã số: HB45 Mục...

Ứng dụng: Xy lanh đinh tán đầu, đinh tán tấm mặt, nồi hơi và các miếng đệm hai đầu, kết nối bếp gas, và ren, kết nối, vv

Bao bì: 0,5kg/container

Mã số: HB45

Mục số: 812411 AST