Đai Chằng Hàng

Đai Chằng Hàng

Ứng dụng: Ràng, buộc, chằng, cố định hàng hóa, máy móc trên pallet, trên xe, tàu bè trong quá trình vận chuyển đảm bảo hàng hóa...

Ứng dụng: Ràng, buộc, chằng, cố định hàng hóa, máy móc trên pallet, trên xe, tàu bè trong quá trình vận chuyển đảm bảo hàng hóa luôn được bảo vệ an toàn.

Technical Information

Origin                            : Viet Nam

Manufacturer           : United Mekong

Certification                 : CQ

Standard                       : EN121952-2

Width                            : 25mm – 100mm

Material                        : 100% Polyester

Working temperature : -40°C to + 100°C

Length                            : Upon request

Elongation                     : Less than 7%

Art.No

Breaking Strength (Kgs)

Belt Width (mm)

Total Length (Mtr)

MK100

1000

25

1-98

MK200

2000

35

1-98

MK300

3000

35

1-98

MK500

5000

50

1-98

MK750

7500

75

1-98

MK1000

10000

100

1-98