Điện cực dương

Điện cực dương

Điện cực dương dùng trong sản xuất Sodium Được sử dụng cho các bình điện phân để sản xuất Sodium và các sản phẩm khác của quá trình điện phân...

Điện cực dương dùng trong sản xuất Sodium

  • Được sử dụng cho các bình điện phân để sản xuất Sodium và các sản phẩm khác của quá trình điện phân NaCl.

Đặc tính

Đơn vị

Thông số

Kích thước (mm)

Tỷ trọng khối

g/cm3

1.50 ~ 1.75

Φ450 ~ Φ800

Φ300 ~ Φ400

Điện trở đặc trưng

џΩ • m

3 ~ 12

 

Điện cực dương hình xẻng

  • Được sử dụng làm cực dương cho các bình điện phân.

Đặc tính

Đơn vị

Thông số

Kích thước (mm)

Tỷ trọng khối

g/cm3

≥1.65

50x460x1300

Giới hạn bền nén

MPa

≥25

Điện trở đặc biệt

µ Ω . m

≤9.5

Hàm lượng tro

%

≤0.3