Hợp chất không kích thước HOLDENBOND®

Hợp chất không kích thước HOLDENBOND®

Mục số: 450.566 AST Mã số: HB62 Hợp chất phổ quát hiệu quả cao với một loạt các ứng dụng trên một phạm vi nhiệt độ rộng. Gồm chì kim và đồng hạt pha trộn trong...

Mục số: 450.566 AST

Mã số: HB62

Hợp chất phổ quát hiệu quả cao với một loạt các ứng dụng trên một phạm vi nhiệt độ rộng. Gồm chì kim và đồng hạt pha trộn trong một cơ sở mỡ benton.