ISOWOOL BSSR UNIBLOK & SABER BLOC

ISOWOOL BSSR UNIBLOK & SABER BLOC

Giới thiệu ISOLITE có thể cung cấp các loại kích cỡ và hình dáng đa dạng của các sản phẩm ISOWOOL BSSR UNIBROK và SABER BLOC cũng như ISOWOOL, RCF. Để biết...

  • Giới thiệu

ISOLITE có thể cung cấp các loại kích cỡ và hình dáng đa dạng của các sản phẩm ISOWOOL BSSR UNIBROK và SABER BLOC cũng như ISOWOOL, RCF. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chuyên viên của chúng tôi.

  • Chất lượng

Thuộc tính

ISOWOOL BSSR 1300 UNIBLOK

Nhiệt độ (°C)

1300

Khối lượng riêng (kg/m3)

160

Giới hạn gãy vỡ (Mpa)

-

Mức mất nhiệt(%)

1

Độ co rút của sản phẩm(%)

2.2 tại 1200°Cx24giờ

Mức dẫn nhiệt (W(m•K))

 (JIS A 1412-1)

vGiá trị tính toán

tại 400°C

0.15

tại 600°C

0.24

tại 800°C

0.38

Thành phần hóa học

(%)

SiO2

77

CaO + MgO

20

khác

3