Keo silicone HOLDENBOND®

Keo silicone HOLDENBOND®

Số mục Mô tả / màu sắc Trọng lượng Mã số 812602 AST Keo silicone trong 300g HB39 812605 AST Keo silicone trắng 300g HB40 81 AST ...

Số mục

Mô tả / màu sắc

Trọng lượng

Mã số

812602 AST

Keo silicone trong

300g

HB39

812605 AST

Keo silicone trắng

300g

HB40

81 AST

Keo silicone đen

300g

HB41