Keo yếm khí

Keo yếm khí

HB601/50ml Mô tả Keo yếm khí bảo đảm độ kết dính cao   HB648/50ml Hàng : 812750 AST              Mô tả Duy trì hợp...

HB601/50ml

Mô tả

Keo yếm khí bảo đảm độ kết dính cao

 

HB648/50ml

Hàng : 812750 AST             

Mô tả

Duy trì hợp cho nhiệt độ liên tục lên đến 130°C. Lấp đầy các ô khoảng cách lên đến 0.006”